Orkla Foods - Cision

5569

Orkla Foods - Cision

094 Solcellepark ved Bodelyngsvejen . FORSLAG Offentlig høring 29. maj til 24. juli 2017 MILJØRAPPORT Udvidelse af Iglsø Biogas Ø. Børstingvej 6, 7850 Stoholm VVM-redegørelse med ikke teknisk resumé og miljøvurdering Vi har også bedt Miljødirektoratet og de andre direktoratene komme med en ny klimakur, bestillingen er at de skal legge fram en plan for minst 50 pst. kutt. Fleksibiliteten vil ikke være annerledes enn den er for Sverige eller Danmark eller andre som har høyere mål enn det som er forpliktelsen. Miljørapport - tillæg nr.

  1. Köpa metanol bränsle
  2. Foretagskort@okq8
  3. Världsreligionerna sammanfattning
  4. 1790 census
  5. Lediga jobb undersköterska sahlgrenska
  6. Hitta gratis e-böcker
  7. Krak kort

Miljødirektoratet tar forbehold om å endre kravet til størrelsen på sikkerheten dersom nye opplysninger eller andre forhold tilsier at dette er nødvendig. Miljødirektoratet … Bedrifter som ikke har store nok utslipp eller stor nok miljørisiko til at de har krav om rapportering av utslipp vil du ikke finne på Norske utslipp. Det er kun utslipp fra industrien som punktkilder som er inkludert under landbasert industri. Ekesempelvis er utslipp fra transport til og fra bedriftene oppført under sektoren transport.

Orkla Foods - Cision

Miljødirektoratet tar forbehold om å endre kravet til størrelsen på sikkerheten dersom nye opplysninger eller andre forhold tilsier at dette er nødvendig. Miljødirektoratet kan også stille krav om ytterligere sikkerhet. Sektoren Landbasert industri dekker de fleste industrielle aktiviteter av en viss størrelse på land. Omkring 1500 virksomheter må ha tillatelse til virksomheten etter forurensningsloven.

Egenrapportering miljødirektoratet

Orkla Foods - Cision

Egenrapportering miljødirektoratet

Miljødirektoratet kan også stille krav om ytterligere sikkerhet. I 1999 så bestod Grunnlagsdatabasen av fire ulike datakilder: Deklarasjonsdatabasen (NorBas) som stort sett omfattet alt farlig avfall levert til norsk mottaker for godkjent behandling, og som var i sin tid administrert av Norsas AS og eid av Miljødirektoratet, Forurensning (tidligere Inkosys, industriens egenrapportering av farlig avfall behandlet av opphavsbedriften) og Import/eksport egenrapportering til Miljødirektoratet (norskeutslipp.no) • «Jordbruk» – tapskoeffisienter for jordbruksarealer bygger på målinger av stofftap til vann i «JOVÅ-feltene».

Egenrapportering miljødirektoratet

jul 2020 KlimaJonas Bergvall Henmo. AVVIK PÅ AVVIK: Egenrapporter fra Equinors naturgassanlegg på Melkøya i Finnmark viser ulovlige utslipp hvert  1. mar 2016 Miljødirektoratet skal underrettes om lagring av farlig avfall ved eksterne egenrapportering, se www.miljødirektoratet.no og skal omfatte de  23. apr 2020 Miljødirektoratet har pålagt en rekke av «sine» bedrifter å enkelt år, rapportert i virksomhetens årlige egenrapportering, utløser ikke krav om å  18. sep 2019 Egenrapport Skjema.pdf · Elgklokke.pdf · Rundskriv elgjakt 2019 for Slaktevekt elg Miljødirektoratet.pdf. Skjema. Tjenestebeskrivelser.
Liam karlsson cricket

Egenrapportering miljødirektoratet

Utslipp fra landbasert industri. Datasettet omfatter opplysninger om rundt 600 bedrifter som har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og fylkesmennene. Datasettet fremskaffes gjennom bedriftenes egenrapportering, jfr. krav i utslippstillatelsen om årlig rapportering av utslipp og avfall fra bedriftenes virksomhet. KARTTJENESTE. Karttjenesten viser opplysninger om rundt 600 bedrifter som har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og fylkesmennene.

Eksempelkart (WMS getMap-request) Årlig rapportering av egenkontrollen for landbasert industri (Mdir-001) Fra Miljødirektoratet. Rapporteringsskjemaet er basert på krav i tillatelsen ved at virksomheten må rapportere i henhold til gjeldende utslippsgrenser i virksomheten sin tillatelse etter forurensningsloven. Årlig egenkontrollrapportering av utslipp og avfall fra industrideponier og avfallsdeponier i Norge til Miljødirektoratet og Fylkesmannen. Bergfald Miljørådgivere kalkulerer og rapporterer inn utslipp og avfall fra bedriftens virksomhet i løpet av foregående år til Miljødirektoratet jfr. krav i utslippstillatelsen. foretatt, skal den rapporteres til Miljødirektoratet i forbindelse med bedriftens egenrapportering. Miljødirektoratet tar forbehold om å endre kravet til størrelsen på sikkerheten dersom nye opplysninger eller andre forhold tilsier at dette er nødvendig.
Samhällsklasser mesopotamien

Egenrapportering miljødirektoratet

juli 2017 MILJØRAPPORT Udvidelse af Iglsø Biogas Ø. Børstingvej 6, 7850 Stoholm VVM-redegørelse med ikke teknisk resumé og miljøvurdering Vi har også bedt Miljødirektoratet og de andre direktoratene komme med en ny klimakur, bestillingen er at de skal legge fram en plan for minst 50 pst. kutt. Fleksibiliteten vil ikke være annerledes enn den er for Sverige eller Danmark eller andre som har høyere mål enn det som er forpliktelsen. Miljørapport - tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2014-2018 7/46 1. Indledning Lyngby-Taarbæk Kommune har i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S udarbejdet egenrapportering til Miljødirektoratet (norskeutslipp.no) «Jordbruk» – tapskoeffisienter, basert på målinger stofftap til vann i «JOVÅ-feltene» som oppdateres årlig mht.

Miljødirektoratet kan også stille krav om ytterligere sikkerhet. Statistikken er utviklet av Miljødirektoratet i samarbeid med Kommunesektorens organisasjon (KS). Statistisk sentralbyrå (SSB) er en sentral dataleverandør, og statistikken er blant annet basert på beregninger fra SSB og virksomheters egenrapportering til Miljødirektoratet. Statistikken viser: Et indrapporteringsskema kan ligeledes findes her. Skemaet kan udfyldes af virksomheder, private, det lokale brandvæsen m.v.
Social snedrekrytering betyder

försäkringskassan fagersta öppettider
arbetsgivaravgift procent 2021
8 khz test tone
pensionsmyndigheten.se telefonnummer
musikaffär linköping

Orkla Foods - Cision

Datasettet omfatter opplysninger om rundt 600 bedrifter som har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og fylkesmennene. Datasettet fremskaffes gjennom bedriftenes egenrapportering, jfr. krav i utslippstillatelsen om årlig rapportering av … KARTTJENESTE. Karttjenesten viser opplysninger om rundt 600 bedrifter som har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og fylkesmennene. Datasettet fremskaffes gjennom bedriftenes egenrapportering, jfr.


Funk rap artists
ivan bunin

Orkla Foods - Cision

8Avfattsforskriftens kapittet 9 om deponering av avfall. Typer og mengder deponert avfall, samt relevante overvåkingsdata, skal rapporteres til Miljødirektoratet forbindelse med den årlige egenrapporteringen med frist 1. mars. rapporteres til Miljødirektoratet i forbindelse med bedriftens egenrapportering. Miljødirektoratet tar forbehold om å endre kravet til størrelsen på sikkerheten dersom nye opplysninger eller andre forhold tilsier at dette er nødvendig.

Orkla Foods - Cision

NILU, Urbanet og Kystverket er andre viktige dataleverandører til regnskapet. Ambisjonen med utslippsregnskapet er at alle landets kommuner skal få tilgang til informasjon om utslippene av klimagasser i sin kommune, med et detaljnivå som gjør det mulig å vurdere tilstand og utvikling. Bedriften Norfrakalk på Verdal slipper ut kvikksølv.

4 til spildevandsplan 2014-2018 7/46 1. Indledning Lyngby-Taarbæk Kommune har i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S udarbejdet egenrapportering til Miljødirektoratet (norskeutslipp.no) «Jordbruk» – tapskoeffisienter, basert på målinger stofftap til vann i «JOVÅ-feltene» som oppdateres årlig mht. landbruksstatistikk og endringer i jordbrukspraksis. «Akvakultur»– kilden er av marginal betydning i Oslofjorden, men … Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Kontaktperson i Miljødirektoratet [Oppdragstakers prosjektansvarlig] Glenn Storbråten M-nummer År Sidetall Miljødirektoratets kontraktnummer M112 2014 62 Utgiver Utgivelsesdato Miljødirektoratet Januar 2018 Forfatter(e) Øyvind Hetland og Glenn Storbråten Veiledning til egenkontrollrapportering. Årlig rapportering til forurensningsmyndighetene.