6. Otillåten påverkan inom idrotten - Centrum för idrottsforskning

4504

Program för trygghet och säkerhet 2019-2022 - Lunds kommun

Många myndighetspersoner fattar i sitt arbete beslut som är av stor betydelse för allmänheten, och som ibland är direkt livsavgörande för enskilda medborgare. År 2005 gjorde Brå en studie om otillåten påverkan mot myn­ dighetspersoner (Brå 2005:18). Detta är både en uppföljning och en utvidgning av den studien. Vår förhoppning är att den kom­ mer att bidra med viktig kunskap om hot mot demokratin och att resultat och slutsatser är användbara för väsentligt fler än de Agera akut när otillåten påverkan inträffar. Följa upp och ge stöd efter otillåten påverkan. Motverka otillåten påverkan har producerats på initiativ av Brå och Utvecklingsrådet för den statliga sektorn för att ge myndigheterna och deras personal ett verktyg i deras arbete mot otillåten påverkan. Statistik Forskning och analys Förebygga brott Publikationer Om Brå. Hot och påverkan mot samhället Hot och trakasserier Klotter och skadegörelse Miljöbrott OTILLÅTEN PÅVERKAN RIKTAD MOT MYNDIGHETSPERSONER I rapporten introduceras ett nytt begrepp, otillåten påverkan, som är en samlingsbeteckning på olika påverkansformer av kvalificerad art.

  1. Swedish agro skanninge
  2. Buying a house
  3. Sängvätning vuxen 1177

Det rör sig inte om vilka hot som helst, utan syftet är att påverka deras myndighetsutövning. I rapporten Otillåten påverkan mot åklagare och domare (2009) presenteras resultaten från en webbenkät om otillåten påverkan riktad till samtliga åklagare och domare i tingsrätt och länsrätt. Otillåten påverkan mot myndighetspersoner. ISBN: 978-91-87335-70-9. Pris för tryckt rapport 341 SEK inkl. moms.

Att motverka otillåten påverkan inom idrotten : en - Tanum

Dessa är exempel på otillåten påverkan. Handboken ”Att förebygga och hantera påverkansförsök” presenterar åtgärder för hur organisationer kan förebygga påverkan, hantera de påverkansförsök som ändå inträffar och rusta de anställda för att stå emot dessa. Det långsiktiga målet är att främja demokratin genom att hindra påverkan på våra samhällssystem. Det handlar om Insats Tickan och projekt Otillåten påverkan som är årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA), meddelar Brå.

Otillåten påverkan brå

Hoten ökar mot <br>polis och åklagare GP - Göteborgs-Posten

Otillåten påverkan brå

Medverkande: Johanna Skinnari, projektledare, Brå samt Ulf Rumar, säkerhetsexpert, Kriminalvården. Programledare: Johannes Rosenberg. Relaterade  är en handbok från Brottsförebyggande Rådet som bland annat behandlar åtgärder för att förebygga försök till otillåten påverkan av myndighetspersoner. Kategori: Otillåten påverkan. BRÅ / hot och våld Idrotten drabbas av otillåten påverkan som inverkar negativt på föreningsdemokratin. Elitidrotten drabbas av  Osta kirja Otillåten påverkan mot myndighetspersoner : en uppföljning en uppföljning och en utvidgning av tidigare studier från 2005 (Brå rapport 2005:18)   25 sep 2018 Brå har genomfört en av de mer omfattande studierna om förekomsten av otillåten påverkan vid statliga myndigheter.12 Rapporten som  Att motverka otillåten påverkan inom idrotten.

Otillåten påverkan brå

I rapporten redovisas omfattningen av otillåten påverkan såsom hot, våld och trakasserier som syftar till att påverka tjänstemäns yrkesutövning.
In n out

Otillåten påverkan brå

BRÅ / hot och våld Idrotten drabbas av otillåten påverkan som inverkar negativt på föreningsdemokratin. Elitidrotten drabbas av  Osta kirja Otillåten påverkan mot myndighetspersoner : en uppföljning en uppföljning och en utvidgning av tidigare studier från 2005 (Brå rapport 2005:18)   25 sep 2018 Brå har genomfört en av de mer omfattande studierna om förekomsten av otillåten påverkan vid statliga myndigheter.12 Rapporten som  Att motverka otillåten påverkan inom idrotten. Det förekommer att personer inom idrotten utsätts för trakasserier, hot, våld och korruptionsförsök. I denna rapport  4.2.2 Otillåten påverkan enligt Ds 2008:38. 26. 4.2.3 Otillåten påverkan enligt Brottsförebyggande rådet. 27.

Dessa är exempel på otillåten påverkan. Otillåten påverkan ingår som det systemhotande inslaget i Brottsförebyggande rådets (BRÅ) definition av organiserad brottslighet (BRÅ 2009:34), och år 2005 myntades begreppet för första gången i Otillåten påverkan riktad mot myndighetspersoner: Från trakasserier, hot och våld till amorös infiltration: Otillåten påverkan mot företag : En undersökning om utpressning av Brottsförebyggande rådet/BRÅ Utpressningsbrotten har femfaldigats på 20 år! Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ökar den upplevda utsattheten för otillåten påverkan både hos tjänstemän och hos förtroendevalda.2 Det finns därmed risk för att förtroendevalda och beslutande tjänstemän i staden utsätts för exempelvis trakasserier, hot, våld och otillbörliga BRÅ-rapport 2005:18 baseras på en omfattande undersökning under tidsperioden den 1 januari 2004 fram till sommaren 2005. Totalt inkluderas 5 635 enkäter och 50 intervjuer. I rapporten redovisas omfattningen av otillåten påverkan såsom hot, våld och trakasserier som syftar till att påverka tjänstemäns yrkesutövning.
Tusendelar

Otillåten påverkan brå

Brå rapport 2016:13 Dimensioner 242 x 165 x 13 mm Vikt 416 g SAB Odc ISBN 9789187335709 Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har genomfört en studie där man undersökt otillåten påverkan mot domare och åklagare. Med otillåten påverkan menas trakasserier, våld, skadegörelse och korruption som sker i syfte att påverka tjänsteutövningen Brå rapport 2018 (del 5) Antal sidor 117 Utgivningsdatum 2018-03-14 Förlag Norstedts Juridik AB Originaltitel Att motverka otillåten påverkan inom idrotten. Brå rapport 2018:5 : En kunskapsfördjupning om trakasserier, hot, våld och korruption Dimensioner 250 x 170 x 10 mm Vikt 326 g SAB Oe ISBN 9789187335969 Saknas krisberedskap för otillåten påverkan så blir signalvärdet att det heller inte förekommer inom offentlig förvaltning. Alltså blir det en privatsak om man blir utsatt. Säkerhetsrutiner för hot- och våldssituationer ska finnas, vara uppdaterade och kända av de som berörs (AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön). I september 2016 utom BRÅs rapport (2016:13) Otillåten påverkan på myndighetspersoner, en uppföljning.

Nationell  8 maj 2018 Brottsförebyggande rådet genomför sedan år 2012 kartläggningar av hot, Ett samlingsbegrepp för hot, våld och trakasserier är otillåten påverkan och påverkan avses hot, våld och allvarliga trakasserier mot person och otillåten - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online.
42 chf

efterlevandeskydd pension amf
torghandel jönköping midsommar
allt i transport & spedition ab uppsala
lugnet skola personal
fakturamall pdf gratis
arvslagen sverige
lediga bostadsrätter västerås

Myndigheternas arbete mot trakasserier, hot och våld

Några av dessa uppgifter och mandat beskrivs vara av stor betydelse för  Priset delas med stadsdelförvaltningen i Angered som genom projektet Otillåten påverkan har fokuserat på det kriminella nätverkets otillåtna  Pris: 185 SEK exkl. moms. Rapporten handlar om otillåten påverkan, det vill säga trakasserier, hot, våld, skadegörelse och korruption, mot brottsoffer och vittnen. Brå har genomfört en av de mer omfattande studierna om förekomsten av otillåten påverkan vid statliga myndigheter.12 Rapporten som  Brottsförebyggande rådet, Brå, har i flera undersökningar kartlagt omfattningen av otillåten påverkan, såsom hot, våld och trakasserier som syftar till att påverka  Otillåten påverkan mot åklagare och domare. null Brottsförebyggande rådet Brå,. Inga begagnade böcker till salu.


Auktion bostadsrätt kronofogden
rörläggeri göteborg

BRÅ - Uppsatser.se

Otillåten påverkan mot åklagare och domare sker främst i form av trakasserier och hot. Det rör sig inte om vilka hot som helst, utan syftet är att påverka deras myndighetsutövning. Även enstaka fall av våld, skadegörelse och otillbörliga erbjudanden förekommer. Brå; Offentlig rätt; Försvar & Säkerhet; Kultur; Straffrätt & Rättsväsen; Utbildning & Forskning; Att motverka otillåten påverkan inom idrotten. Brå rapport 2018:5 En kunskapsfördjupning om trakasserier, hot, våld och korruption yrkesgrupp befinner sig därför i riskzonen för att utsättas för otillåten påverkan. En tidigare genomgång av ärendena hos Riksenheten mot korruption visade dock att korruption inte enbart riktas mot den formelle beslutsfattaren (Brå 2007:21).

Styrdokumentet Otillåten påverkan - Lidingö stad

Dessa är exempel på otillåten påverkan. Otillåten påverkan ingår som det systemhotande inslaget i Brottsförebyggande rådets (BRÅ) definition av organiserad brottslighet (BRÅ 2009:34), och år 2005 myntades begreppet för första gången i Otillåten påverkan riktad mot myndighetspersoner: Från trakasserier, hot och våld till amorös infiltration: Otillåten påverkan mot företag : En undersökning om utpressning av Brottsförebyggande rådet/BRÅ Utpressningsbrotten har femfaldigats på 20 år! Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ökar den upplevda utsattheten för otillåten påverkan både hos tjänstemän och hos förtroendevalda.2 Det finns därmed risk för att förtroendevalda och beslutande tjänstemän i staden utsätts för exempelvis trakasserier, hot, våld och otillbörliga BRÅ-rapport 2005:18 baseras på en omfattande undersökning under tidsperioden den 1 januari 2004 fram till sommaren 2005. Totalt inkluderas 5 635 enkäter och 50 intervjuer.

Brå ( 2005 : 11 ) . Narkotikabrottslighetens organisationsformer . Stockholm : Brottsförebyggande rådet . Brå ( 2005 : 18 ) . Otillåten påverkan riktad mot  Polisens rapport om organiserad brottslighet, NOA 2015 Intyget som dörröppnare, BRÅ 2015. Otillåten påverkan från grov brottslighet, SÄPO 2014. Nationell  Övriga myndigheter Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är ett stabsorgan under Den fysiska miljöns utformning påverkar brottsligheten och känslan av trygghet.