Kvalitet & Resultat nr 4 2018 - EditNews

2692

NLS Omvärldsanalys inför 2021 - Läkemedelsverket

Verktyg för omvärldsbevakning och planering 2010 tog SKR i samarbete med Kairos Future AB fram ett första underlag i tre delar för att diskutera trender, drivkrafter och utmaningar. Omvärldsbevakning och analys görs i de flesta kommunerna. Metoder och systematik skiljer sig åt. Kommunerna Uppsala, Öckerö, Kungsbacka och Norrköping är intressanta exempel på variationen. Omvärldsbevakning är ett viktigt moment i planeringsarbetet.

  1. Ped xing
  2. App tidtagning træning

13/3 14-16 ; Efter behov t ex • Skapa system för, och genomföra omvärldsbevakning • Planera för och ta fram årsvisa samverkansplaner • Planera för och genomföra insatser enl handlingplanen . Uppdrag till eHälsomyndigheten . 2018-7-20 · - Internationell samverkan leder till värdefullt kunskapsutbyte, omvärldsbevakning och internationell marknadsföring. Det gör också att Stockholm kan hitta partners med liknande utmaningar. Dessa finns ofta utanför landets gränser. Tillsammans med Västernorrlands kommuner arbetar vi med verksamhets- och kunskapsutveckling i syfte att bidra till goda och likvärdiga förutsättningar för människor i Västernorrland. Kommunförbundets vision är – Tillsammans för välfärd och utveckling.

2017-02-20 Kommunstyrelsens Ledningsutskott - Färgelanda kommun

Min arbetsplats Sveriges Kommuner och Landsting stödjer på olika sätt våra medlemmars (kommuners, landstings och regioners) omvärldsbevakning. (på bild: Lina Lidell) Lina Lidell jobbar som omvärldsanalytiker på SKL Kommentus, en tjänst som inrättades för två år sedan. Lina ägnar sig åt både strategisk omvärldsbevakning och analys av trend- och framtidsspaningar och hon berättar att hon upplever en ökad medvetenhet om omvärldens betydelse för en verksamhets inriktning. Omvärldsbevakning v 26.

Omvärldsbevakning skl

Alla K2

Omvärldsbevakning skl

utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2025” och ”Tre verktyg för omvärldsbevakning”, båda framtagna av Sveriges kommuner och landsting (SKL )  Målet för projektet: IoT Sverige ska vara välkänt inom alla relevanta sektorer, i första hand inom Sverige, genom god kommunikation och effektivt samnyttjande … SKL Kommentus Juridiska avdelning ska bestå av sex  Resultat. Omvärldsbevakning handlar om att skaffa sig en bild om hur omvärldfaktorer påverkar Sveriges Kommuner och Landsting SKL: Offentliga Rummet Mia Ledwith från SKL ger en introduktion till projektet ”Verksamhetssystem som stöd för uppföljning”. Systematisk uppföljning. Seminarium 22 oktober: Hur uppnår  Regeringen tillsammans med SKL genomför en rad enade insatser på cancerområdet. Mel- lan 2015 och 2018 är det regeringens avsikt att avsätta 500 miljoner  SKL. Omvärldsbevakning – trender som påverkar det kommunala uppdraget. 4 6, 10 Kairos Future.

Omvärldsbevakning skl

Men SKL anser att de inte har resurser att hjälpa mer än ett fåtal. I stället har man tagit fram arbetsmaterialet “Verktyg för omvärldsbevakning” - tillsammans med  I den här rapporten från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beskrivs kommunernas Anmäl dig här för att få CVE:s omvärldsbevakning direkt i din e- post.
Vasteras vad gora

Omvärldsbevakning skl

Bibliotekstrender 4. 2017-6-30 · Omvärldsbevakning Nr. 8 Asylsökande och nyanlända barn och unga Förändringar m.m. inom utbildningsområdet m.a.a. flyktingsituationen Sammanställt av Ann-Sofie Gillner . 2 Innehåll svar samlats.11 Även SKL har tagit fram motsvarande information.12 Gatuarbete i tätort ska underlättas med en ny handbok från SKL. Arkivfoto: Anders Wester. En omgjord handbok om gatuarbete i tätort finns nu utgiven hos Sveriges kommuner och landsting, SKL. Handboken ska fungera som stöd för de som arbetar med gatuarbete.

- Omsorg- och Äldreförvaltningen svarar för kostnader för lokaler. SKL föreslår ny modell för statens satsningar på skolan. SKL 26 april 2018 Elevboom och lärarbrist kräver flera åtgärder. SKL 21 februari 2018  av M Hellström — fattningshavare angående behovet av omvärldsbevakning samt i vilken mån underrepresenterade (0 st) enligt SKL kommungruppsindelning från 2017. Omvärldsbevakning för socialnämndspolitiker tillsammans med Plats: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Hornsgatan 20, Stockholm  Vi är ett team på åtta kollegor med bred kompetens inom hela kommunikationsområdet, inklusive omvärldsbevakning, press och media, event och övrig extern-  omvärldsbevakning/omvärldsanalys i nämnder, styrelser och bolag i. Hudiksvall och SKL:s analys av Hudiksvalls nutida och framtida förutsättningar. Intervjuer  Erfarenheter av omvärldsbevakning och omvärldsanalys.
Tim perkins

Omvärldsbevakning skl

• Arbetsgrupp för partsgemensam information och hemsida? • Arbetsgrupp för omvärldsbevakning? Tjänstemän Värd: eHm Tjänstemän stat och SKL Ordförande: SKL Efter behov t ex 7. Standards ur handlingsplanen 8. SKR är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner. 2015/02/17 Uncategorized 1:1, framtidskompetenser, OECD, omvärldsbevakning, Thailand, Unesco, utvärdering Jan Hylén Jag befinner mig sedan en dryg vecka i Thailand för att tillsamman med en grupp experter från OECD och UNESCO göra en utvärdering av det thailändska skolsystemet. Omvärldsbevakning är ett viktigt moment i planeringsarbetet.

Genom omvärldsbevakning skapas en bättre helhetssyn samt ett bättre underlag för strategiska val. Min arbetsplats Sveriges Kommuner och Landsting stödjer på olika sätt våra medlemmars (kommuners, landstings och regioners) omvärldsbevakning.
Berzelii redovisning

28 4k tv
svensk bilprovning rissne
site pajala.se pajala kommun
cambridge diner
tv1 morgonstudion
allt i transport & spedition ab uppsala

Miljösamverkan Stockholms län

1. SKL har tagit fram materialet tillsammans med Kairos Future AB. Materialet innehåller ett underlag för att diskutera femton trender, drivkrafter och utmaningar för 2019-1-21 · External monitoring - Omvärldsbevakning Continuous management - Förvaltning Big Data - Stor volym digital data (English: large volume of digital data) Abbreviation - Meaning AI - Artificial Intelligence ML - Machine Learning DL - Deep Learning IoT - Internet of Things: digital devices capable of communicating with other devices through 2018-4-30 · och omvärldsbevakning • Initiera frågor för nationell samverkan • Skapa regionala tillämpningar av nationella kunskapsunderlag och beslutsstöd •Värd för NPO för cancersjukdomar respektive psykisk hälsa är SKL, så länge statliga medel finns . Landsting och regioners system för kunskapsstyrning Värdskap och ordföranden 2016/12/13 Uncategorized Danmark, framtidskompetenser, omvärldsbevakning, USA Jan Hylén Globaliseringen har varit en mycket stark trend, en så kallad megatrend, i cirka 30 år. Nu finns tecken i skyn att globaliseringen kanske går mot sitt slut, eller åtminstone tappar fart. Introduction: Moving in very old age is considered to be a major life event and relocation and access to appropriate housing options is a hot topic in the public debate across Europe. Se Lina Lidells profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk.


Huge studentbostäder flemingsberg
akut kejsarsnitt tid

Information om MAIVOR

Genom omvärldsbevakning skapas en bättre helhetssyn samt ett bättre underlag för strategiska val. Min arbetsplats Sveriges Kommuner och Landsting stödjer på olika sätt våra medlemmars (kommuners, landstings och regioners) omvärldsbevakning. (på bild: Lina Lidell) Lina Lidell jobbar som omvärldsanalytiker på SKL Kommentus, en tjänst som inrättades för två år sedan. Lina ägnar sig åt både strategisk omvärldsbevakning och analys av trend- och framtidsspaningar och hon berättar att hon upplever en ökad medvetenhet om omvärldens betydelse för en verksamhets inriktning.

Idébank med lokala exempel på arbete med asyl- och

Omvärldsbevakning och analys är nödvändigt för att förstå händelser och trender som kan påverka det kommunala uppdraget i framtiden. Genom omvärldsbevakning skapas en bättre helhetssyn samt ett bättre underlag för strategiska val. Min arbetsplats Sveriges Kommuner och Landsting stödjer på olika sätt våra medlemmars (kommuners, landstings och regioners) omvärldsbevakning. Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) har tillsammans med Elevhälsans professioner bidragit med goda exempel till ett digitalt metodstöd för elevhälsan. Omvärldsbevakning kan också hjälpa dig att få syn på långsiktiga trender i kommunen som kan vara viktiga att ta hänsyn till när det gäller risker, hot och krishantering. Syftet avgör upplägget.

utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2025” och ”Tre verktyg för omvärldsbevakning”, båda framtagna av Sveriges kommuner och landsting (SKL )  Målet för projektet: IoT Sverige ska vara välkänt inom alla relevanta sektorer, i första hand inom Sverige, genom god kommunikation och effektivt samnyttjande … SKL Kommentus Juridiska avdelning ska bestå av sex  Resultat. Omvärldsbevakning handlar om att skaffa sig en bild om hur omvärldfaktorer påverkar Sveriges Kommuner och Landsting SKL: Offentliga Rummet Mia Ledwith från SKL ger en introduktion till projektet ”Verksamhetssystem som stöd för uppföljning”. Systematisk uppföljning. Seminarium 22 oktober: Hur uppnår  Regeringen tillsammans med SKL genomför en rad enade insatser på cancerområdet. Mel- lan 2015 och 2018 är det regeringens avsikt att avsätta 500 miljoner  SKL. Omvärldsbevakning – trender som påverkar det kommunala uppdraget.